Suadiye Pilates Dersi

Güç ve esneklik inşa etmek için belli hareketlerin çok sayıda tekrarlanmasından ziyade zihnin tam kontrolü sayesinde az sayıda tekrarla direnç kazanılmasını hedefleyen pilates, yaşam boyunca her yaştan insanın yapabileceği bir fitness sistemi olduğu için modern çağın egzersiz tarzı olarak nitelendirilir. Zihin kontrolünün tam olarak sağlanması sayesinde hareketlerden maksimum düzeyde fayda sağlanmasına odaklanan pilates, nefes kontrolünden konsantrasyonun arttırılmasına kadar bünyesinde pek çok farklı çalışma prensibini barındırır. Suadiye pilates dersi eğitimlerimizde her yaştan ve kondisyon seviyesinden katılımcıya uygun, bir ömür boyunca hem zihinsel hem bedensel olarak sağlıklı kalma imkanı sunan egzersiz programı alternatifi sunmaktayız.

Pilatesin Temel Prensipleri

Vücudun daha dirençli hale gelmesi için yapılan tüm hareketler kas sistemi tarafından yapılırken bu sistemin kontrolü bireyin zihninde olduğundan, pilates eğitimi tüm hareketlerin mutlak zihinsel kontrolde yapılmasıyla ilgilenir. Nefes, akıcılık, konsantrasyon, kontrol, akıcılık keskinlik ve merkezlenme pilatesin en temel altı prensibidir. Bu prensiplerin tamamı beden ve zihin sağlığının korunmasına yardımcı olan hareketlerin maksimum fayda sağlayacak şekilde yapılmasına yardımcı olan uygulamalarla ilgilidir.

Hareketler sırasında kanın tamamen temizlenmesi için nefes kontrolüne büyük önem verilen pilateste ayrıca hareketlerin belli belirsiz şekilde değil, tam anlamıyla hakkını vererek yapılması için kesinlik prensibinin de üzerinde durulur. Pilates dersleri sırasında önemle üzerinde durulan bir diğer prensip olan konsantrasyonsa hareketlere yoğunlaşmak ve bedenin tamamım uyum içinde çalışmasını sağlamakla ilgilidir. Olası sakatlıkların önlenmesiyle ilgili farkındalık çalışmalarını içeren kontrol de pilatesin önemli konuları arasında yer alır. Merkezlenme prensibindeyse hareket merkezinin doğru konumlandırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Akıcılık ilkesi hareketin baştan sona kadar muntazam şekilde, yarıda kesilmeden, akıcı bir şekilde yapılmasına odaklanır.

Bu altı temel ilke, pilates egzersizleriyle zihin ve beden üzerinde tam kontrol sağlayan bireyin güç ve esneklik inşa etmesini kolaylaştırır. Vücudun kendi ağırlığını kullanarak direnç kazanmaya yönelik hareketlerin uygulandığı pilates yaşam boyunca her yaştan insanın yapabileceği kadar geniş içeriğe sahip olan kompleks bir fitness sistemidir.