Kozyatağı Hip Hop Dersi

Break Dans ve Rap kültüründen beslenen Hip Hop; Soul, Rap, R&B, Caz, Blues ve Funk gibi çeşitli türlerin etkileşiminden oluşan kendine özgü bir müzik tarzını ve bu müzikle yapılan dansları ifade eder. 70’lerin sonlarında ABD’deki kötü yaşam koşullarını protesto etmek isteyen siyahilerin oluşturduğu bir yaşam kültürü olan Hip Hop zamanla kendine özgü danslarıyla tüm dünyada ilgi çekmiştir. Ülkemizde de 2000’lerin ardından popüler kültürün parçası haline gelen Hip Hop kültürüne özgü dans figürlerini öğrenmek için Kozyatağı Hop Hop dersi eğitimlerimize katılmanız yeterli.

New York’un “getto” olarak adlandırılan varoş mahallelerinde doğan Hip Hop, düzene ve sistemin fakirleştirdiği azınlıkların yaşadığı kötü şartlara tepki olarak doğmuş bir akımdır. Bir yaşam tarzını ve kültür anlayışını ifade eden Hip Hop terimi ülkemizde büyük çoğunlukla sadece bir müzik ve dans tarzı olarak algılanır. Bu kültüre ait müzik türleriyle yapılan danslarda bedenin tamamı oldukça aktif şekilde kullanılır ve dansçı performansına pek çok akrobatik hareketi ekleyerek gösterisini zenginleştirebilir. Bu tip akrobatik dans figürleri Hip Hop kursları ve dans eğitimi verenlere gösterilen ilginin artmasını sağlamıştır. Uzun yıllar süren çalışmalar neticesinde bu tip ilgi çeken Hip Hop dansı gösterileri yapılabildiği için başlangıç düzeyinde daha çok hareket rutinleriyle başlanır.

Hip Hop dansına özgü ve genellikle ABD’nin Batı yakasına ait olan hareket rutinleri, eğitim sürecinin başlangıç aşamasını oluşturur. Bedenin her bölümünün, birbirinden bağımsız şekilde kontrol edilmesi ancak yine de görsel anlamda bir bütünlük oluşturacak koreografilerin sergilenmesini amaçlayan Hip Hop dansında zamanla dansçı kendi tarzını oluşturur. Grup halinde senkronun yakalanmasıyla birlikte çalışmanın ilerleyen safhalarında tüm katılımcıların bir arada sunabileceği gösteriler hazırlanabileceği gibi, tamamen bireysel sergilenecek Hip Hop koreografileri de oluşturulabilir.