Kazasker Lindy Hop Dersi

Günümüzde Avrupa’da oldukça popüler olmasına karşın Lindy Hop dansının anavatanı ABD’dir. New York, Harlem’de ortaya çıkan bu sınırsız doğaçlama imkanı sunan dans stili 1920-50 döneminin neredeyse tüm popüler danslarından esintilere ev sahipliği yapar. Son derece yüksek enerjili ve izlemesi kadar yapması da zevkli olan Lindy Hop bu kadar uzun süre geçmesine karşın hala gelişmeye devam eden bir danstır. Kazasker Lindy Hop dersi eğitimlerimizle sizler de bu eğlenceli dansın yüksek enerjisine ortak olabilirsiniz.

Lindy Hop 1930’larla birlikte Harlemli siyahilerin dönemin popüler danslarından figürleri doğaçlama olarak sergilemesiyle ortaya çıkmış ve 1950’lere gelindiğinde tüm ABD’de popüler olmuş bir danstır. Caz müzikle yapıldığı için bazı kesimlerce bir Caz dansı olarak nitelendirilen Lindy Hop, doğaçlamayla ortaya çıktığı ve bugün dahi çiftlerin baştan sona tamamen doğaçlama performans sergileyebilmesinden ötürü bazıları tarafından bir sokak dansı olarak görülür. Günümüzde dans okulu organizasyonları ve gece kulüplerindeki özel etkinliklerden ötürü salon dansı olarak görülmesine rağmen doğaçlamayla ortaya çıkmış ve hala da gelişimini sürdüren bir dans olarak herhangi bir kalıba sokulması mümkün değildir.

Caz, Jive, Boogie-Woogie gibi dans stillerine özgü pek çok hareketin kullanıldığı Lindy Hop ayrıca Rock&Roll tarzının akrobatik hareketlerini de sıkça kullanır. Tap, Charleston, Swing, Breakaway gibi stillerden de sıkla esinlenen Lindy Hop genel hatlarıyla değerlendirildiğinde Swing ailesine üye bir dans olarak da kabul edilebilir. Zira dansın en temel ve belirgin adımı olan Swingout adımlama hareketleri Swing danslarına özgüdür. Yine de performanslarda baştan sona sadece bu Swingout hareketi kullanılmadığı, pek çok danstan yüzlerce farklı figür sergilenebildiği için Lindy Hop için ayrı bir kategori oluşturulmuştur. ABD’den sonra 90’larla beraber Avrupa’da popüler olan dans, 2000 sonrasında internetle birlikte tüm dünyada tanınmıştır.