Kazasker Bale Dersi

Gösteri sanatlarının en gösterişlisi olan bale, doğuştan gelen yeteneğin yanı sıra bir yaşam boyunca disiplinli ve oldukça özverili şekilde çalışmayı gerektirir. Teknik zorluğu en üst seviyede olan dans figürlerinin, çoğunlukla belli bir koreografi dahilinde kurgulandığı baleye okul öncesi dönemde dahi başlanabilir. Miniklerin bu gösteri sanatını sevmesinde eğitimcinin rolü çok büyük olduğu gibi sakatlanmalar yaşanmadan teknik eğitimin akademik kriterlere uygun şekilde alınması için mutlaka profesyonelliğinden emin olunan eğitimciler tercih edilmelidir. Kazasker bale dersi eğitimlerimizin koordinatörlüğünü, İstanbul Devlet Balesi ile dünyanın dört bir yanında yüzlerce gösteri sergileyen ve halihazırda da İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde çalışmaya devam eden Fulya Çerçioğlu yapmakta ve çocuklarınızın bale eğitimini en doğru şekilde almasını sağlamaktadır.

Balenin küçük yaşlardan itibaren disiplinli şekilde çalışmayı gerektirmesi, bu pırıltılı gösteri sanatının özgünde mükemmeliyetçiliğin yer alması yatmaktadır. Akademik bir teknik dans terimi olarak da kullanılan bale tamamen kendine özgü pek çok figüre sahiptir ve bu dansın mutlaka belli tekniklere riayet edilerek yapılması gerekir. Müziğin dışında ileri standartlara sahip kostüm ve dekorun desteklediği gösterilerin her şeye rağmen odağında dans yer aldığından, balerin ve baletlerin sergilediği performansların teknik anlamda kusursuz olması beklenir. Bu tekniğin oturması için küçük yaşlarda başlanan bale eğitimi ara vermeden, özverili bir şekilde sürdürülmelidir.

Çocukların baleye başlamasıyla birlikte kişilik gelişimlerinde de dev bir adım atılmış olur. Özgüven kazanmanın yanı sıra bu eğitimler her bireyin için önemli olan ve hayat boyunca ihtiyaç duyulacak disiplinle çalışma ve özveri gibi bireysel niteliklerin gelişimine de yardımcı olur. Beden gelişimine destek veren bale eğitimindeki disiplini tüm yaşamına yayabilen çocuklar balerin veya balet olsun olmasın, hayatı boyunca yaptığı her işte en iyi olmaya adaydır. Miniklerin sanat dallarının bu en gösterişlisiyle erken yaşlarda tanışması duygu ve düşüncelerini ifade etme, sosyal kişiliğini tanıma ve iletişim gibi konularda da gelişimlerine yardımcı olacaktır.